Whas Golf Card (2024)

1. Bad Cards Fore Good Golfers

 • Bad Cards Fore Good Golfers is a fun, party card game for golfers, the perfect gift for golfers and a new way to mix up your next round of golf with your ...

 • Bad Cards Fore Good Golfers is a fun, party card game for golfers, the perfect gift for golfers and a new way to mix up your next round of golf with your buddies!

Bad Cards Fore Good Golfers

2. De 'gouden kaart' - NGF

 • Iedere golfer die lid is van een Nederlandse golfclub krijgt een digitale NGF-pas. Alles wat clubs moeten weten over de NGF-pas hebben we hier op een rij gezet.

 • Informatie over de gouden kaart van de NGF

De 'gouden kaart' - NGF

3. Golf Card International - Discounted Tee Times at Thousands of Top ...

4. De Rheingolf Card - speel goed golf en bespaar geld

 • De Rheingolf Card is uw persoonlijke voordeelkaart om te golfen en geld te besparen op de Rijn, Ruhr, Maas en Moezel tussen de Eifel en het Sauerland.

 • Rheingolf Card 2024 - Ab sofort bestellbar für nur € 109,-!

De Rheingolf Card - speel goed golf en bespaar geld

5. Alpe-Adria-Golf Card - Karinthië

 • Zin om tijdens je zomervakantie in Karinthië, Oostenrijk, te golfen? Met de Alpe-Adria-Golf Card kun je ruim 20 golfbanen in 3 landen ontdekken.

 • Zin om tijdens je zomervakantie in Karinthië, Oostenrijk, te golfen? Met de Alpe-Adria-Golf Card kun je ruim 20 golfbanen in 3 landen ontdekken. ✓meer info

6. How Does The Go Play Golf Card Work?

 • The only gift card redeemable to play golf at over 5000 golf courses nationwide. Also can be used for over 100000 plus items of golf equipment, and supplies ...

 • How it works: Go Play Golf gift cards must be redeemed at www.goplaygolf.com and should not be taken directly to the golf course. Steps are easy to follow

7. Welkom bij LeClub Golf - BurgGolf

 • De GOLD Card is exclusief verkrijgbaar voor leden of abonnees van golfbanen in ons netwerk en biedt naast een speelrecht verzekering tot wel 50% korting op ...

 • Ontdek LeClub Golf, Europa's grootste en meest vooraanstaande keten en netwerk van golfbanen. Geniet van een breed loyaliteitsprogramma op...

8. De NGF-pas: informatie voor golfclubs

 • Iedere golfer die lid is van een Nederlandse golfclub krijgt een digitale NGF-pas. Alles wat clubs moeten weten over de NGF-pas hebben we hier op een rij gezet.

 • Informatie over de digitale NGF-pas en de voordelen ervan

De NGF-pas: informatie voor golfclubs

9. De nieuwe Rheingolf Card is er - Nationaal Golfmagazine

 • 19 dec 2023 · Alleen houders van de gouden Rheingolf Card krijgen tien procent korting op de reguliere greenfee voor zowel de kaarthouder als één begeleider ...

 • Hij is er: de nieuwe Rheingolf Card voor 2024. Deze is nu beschikbaar om te bestellen. Kies tussen de nieuwe, grote, gouden Rheingolf Card met al zijn voordelen en de flexibele zilveren Rheingolf á la Card.

De nieuwe Rheingolf Card is er - Nationaal Golfmagazine
Whas Golf Card (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated:

Views: 6188

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.